Experiences

3

Team Ontwikkeling

Effectieve Teamsamenwerking -zelfsturende teams in jouw organisatie. Durf jij het aan?

Zelf keuzes maken, zelf besluiten nemen en komen tot een echte verantwoordelijkheid. Deze ingrediënten zijn voor een effectief team essentieel.

Met een uitgesproken vertrouwen in de kwaliteiten van alle teamleden komen zelfsturende teams tot een grote slagkracht, vernieuwde ideeën en zelfgekozen oplossingen.

In dit programma switcht jouw team van reactief naar proactief. Zij doen waar ze goed in zijn en als ondernemer kun jij je richten op de groei en toekomst van je bedrijf.

Wij werken in ons programma op basis van 3 sprints van 3 weken. Dat ziet er als volgt uit:

 

Sprint 1: In kaart brengen van de rollen in je team, de talenten van de medewerkers en een passende stijl voor vrijheid & verantwoordelijkheid.

Sprint 2: Dazzle Dag

Sprint 3: Begeleiding van het team in jouw organisatie voor een stevige implementatie.

 

Na 9 weken heeft het team een effectieve werkwijze onder de knie, weet dit toe te passen in specifieke situaties, is het team gericht op voortgang en groei in de eigen rol(len).

 

Deze manier van werken levert het volgende:

1.       Actiegericht in denken en doen;

2.       Focus op verantwoordelijkheid;

3.       Talenten en eigen ideeën krijgen ruimte;

4.       Ondernemerschap en eigenaarschap van de doelen in het team;

Plezier…